۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ مرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
کنفرانس های درون بخشی
تاریخ به روزرسانی: 1395/04/08

ردیف

ساعت

تاریخ

بخش

موضوع

سخنران

1

 

95/01/28

رادیولوژی

تکنیک های رادیوگرافی سر و صورت

سید ایمان حسینی

2

 

95/02/07

مسمومین

مسمومیت با اپیوم ها به شیره و تریاک

فریبا قنبری

3

 

95/02/09

اورژانس

شکم حاد

نورمحمد رضائی

4

 

95/02/09

ICU2

مراقبت از بیمار با سطح هوشیاری پائین -داروی دیلانتین

محمد مصطفائی

5

 

95/02/11

سوختگی

عوارض سوختگی در مراحل مختلف و روش های پیشگیری از آن

دکتر یرانی

6

 

95/02/11

رادیولوژی

تکنیک های رادیوگرافی اندام فوقانی (شانه)

سید ایمان حسینی

7

 

95/02/14

اتاق عمل

اصول پذیرش در اتاق عمل

خانم حاجی آبادی

8

 

95/02/15

ICU2

 معرفی داروی آتراموریوم- نسدونال-پروپوفول-فنتانیل و مراقبت های پرستاری

فهیمه شریف زاده

9

 

95/02/16

تزریقات

کشیدن صحیح انواع بخیه ها

خانم مینا

10

 

95/02/20

جراحی اعصاب

تومورهای مغزی

دکتر حنیف

11

 

95/02/23

مسمومین

مسمومیت با اپیوم ها به کراک و کریستال

سمیه رحیمی

12

 

95/02/23

جراحی عمومی

تاثیرات سوختگی در سیستم های مختلف بدن

دکتر قاسمیان

13

 

95/02/23

ارولوژی

درمان سنگ ها-جراحی باز- PCNL

دکتر هنرمند

14

 

95/02/23

جراحی اعصاب

فرآورده های خونی

عطیه ابوالقاسمی

15

 

95/02/23

جراحی اعصاب

تومورهای مغزی

دکتر حنیف

16

 

95/02/24

اتاق عمل

اسکراب کردن-وظایف سیار و اسکراب

محمد رسائی

17

 

95/02/25

جراحی عمومی

پنوموتوراکس و چست تیوپ-آتروپین و آدرانالین

محمدخلیل نخعی- خانم وقارسیدین

18

 

95/02/25

ICU1

 معرفی داروهای سداتیو (اثرو عوارض آنها)-میدازولام-مورفین-آتراکوریوم-نسدونال

سمیه سجادی

19

 

95/02/25

رادیولوژی

تکنیک های رادیوگرافی اندام فوقانی (بازو،آرنج)

سید ایمان حسینی

20

 

95/02/27

اورژانس

مراقبت از بیمار در هنگام تزریق خون و دستگاه وارمر خون

خانم قاسمی

21

 

95/02/27

روانپزشکی

مانیا

احسان لطفی

22

 

95/02/30

جراحی عمومی

تاثیرات سوختگی در سیستم های مختلف بدن

دکتر قاسمیان

23

 

95/02/30

بیهوشی

اندیکاسیون ها و عوارض کراس مچ فرعی و اصلی

ملیحه وفائی

24

 

95/02/30

مسمومین

مسمومیت با اپیوم ها به متادون و هرونیس

سمانه زنگوئی دوم

25

 

95/02/30

ارولوژی

آزمایشات ضروری در بخش کلیه

غلامعلی ایوبی

26

 

95/03/04

ICU2

مراقبت از بیمار با تراکئوستومی - داروی کلسیم گلوکونات و آپوتل

عاطفه قربانی

27

 

95/03/08

رادیولوژی

تکنیک های رادیوگرافی اندام فوقانی (ساعد،مچ ،کف دست)

سید ایمان حسینی

28

 

95/03/10

اورژانس

تفسیر سی تی اسکن در انواع خونریزی مغزی

دکتر بنی اسدی مقدم

29

 

95/03/13

مسمومین

مسمومیت با داروهای اعصاب و روان

خانم جنگیده