۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
دفتر پرستاری
تاریخ به روزرسانی: 1398/03/18
   


مدير پرستاري: اسماعيل محمديان

كارشناس پرستاري

شرح وظايف مدير خدمات پرستاري (مترون ) با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استاندارد هاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشد :

 1. برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان.

 2. تعيين اهداف (كوتاه مدت ، ميان مدت ، دراز مدت ) مبتني بر نياز ها جهت تامين و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو با توجه به خط مشي هاي متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط.

 3. برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي ، پژوهشي ، كنترل و نظارت عفونت و . . . )

 4. تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر.

 5. تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري.

 6. ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي ، درماني و توانبخشي مركز.

 7. مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز.

 8. مشاركت در طرح هاي پژوهشي .

 9. انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحد هاي ذيربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري.

 10. تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي.

 11. تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح موظايف مصوب .

 12. بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفتهاي مختلف كاري.

 13. پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحد هاي ذيربط.

 14. تصميم گيري در مورد مرخصي ها ، ماموريت ها و ... كاركنان پرستاري

 15. رهبري و هدايت واحد هاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني .

 16. ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر ، عملكرد مطلوب ، حسن رفتار شغلي ....

 17. اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان( تشويق و تنبيه) گروه پرستاري

 18. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحد ها .

 19. تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحد هاي ذيربط

 20. تامين نيازهاي آموزشي كاركنان.

 21. شركت فعال در نهاد هاي سياستگذاري و ديگر كميته هاي درون سازماني.

 22. ارائه راهكار هاي بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر.

 23. تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

 

ارتباط مستقيم با دفتر پرستاري:32426597 يا 32222300 داخلي 272

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

سوپروايزر باليني:

جناب آقاي محمد رضا قرباني :كارشناس پرستاري

شرح وظايف سوپروايزر باليني:

سرپرست پرستاري ( سوپروايزر ) مركز آموزشي ، درماني ، مسئوليت نظارت مستقيم بر ارائه خدمات پرستاري را بر  عهده دارد. حوزه آموزش پرستاري از قرار زير است :

 • حضور مستمر سوپروايزرهاي دفتر در بخش ها و نظارت  بر امر ارائه مراقبت  از بيمار در تمام شيفتها

 • شركت سوپروايزران در جلسه هاي درون بخشي

 • تغيير ساختار كنترل حضور و غياب پرسنل از سيستم كنترل دستي و دفتري به كنترل رايانه اي

 • مشاركت فعال در زمينه تنظيم چك ليستهاي مورد نياز جهت ارزيابي  بخش ها

 • پذيرش تمامي رده هاي پرستاري در دفتر جهت حل مشكلات آنها

 • پذيرش بيماران و همراهان معترض در فتر و رسيدگي به امورات آنان

 • برنامه ريزي دقيق جهت ارتقاي كيفيت مراقبتهاي بهداشتي و درماني

·          رسيدگي به مشكلات در كليه سطوح

·          كنترل مرخصي روزانه و ثبت در دفتر

·         كنترل و نظارت بر عملكرد همكاران كادر پرستاري – خدمات

 

رابط آموزش پرسنلي :سركار خانم سهيلا پهلوان مقدم

كارشناس پرستاري

شرح وظايف رابط آموزشي :

رابط آموزشي پرستاري است كه مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامايي مركز آموزشي -درماني ، توانبخشي و پژوهشي را تحت نظارت مدير پرستاري و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.
حوزه بالين و نظارت بر مراقبتهاي درماني از قرار زير است :

برگزاري مداوم كلاسهاي آموزشي حين خدمت به منظور ارتقاي سطح  دانش و مهارت پرسنل در تمام رده هاي پرستاري تدوين برنامه آموزش و پژوهش پرستاري به منظور تعيين سياستهاي كلان آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت ارائه كنفرانس هاي هفتگي با عناوين متنوع و مبني بر نيازسنجي پرسنل درمانيشركت فعال د ر جلسات سوپروايزرينعضويت و شركت فعال در كميته چيدمان نيروي دفتر پرستاري

 •  

سوپروايزر كنترل عفونت: سركار خانم صديقه صابري

كارشناس پرستاري

دانشجوي ارشد پرستاري


شرح وظايف سوپروايزر كنترل عفونت:

سوپر وايزر كنترل عفونت پرستاري است كه مسئوليت نظارت مستقيم بر پيشگيري و كنترل عفونتهاي بيمارستاني را در كليه واحد هاي بيمارستان زير نظر معاونت درمان عهده دار مي باشد.

 • تهيه و تدوين دستورالعمل هاي پيشگيري از انتقال عفونت بر اساس آخرين استانداردهاي مراقبتي مانند بهداشت دست ها ، پيشگيري از عفونتهاي ناشي از كاتترهاي وريدي ، شرياني ، ادراري _ ضدعفوني  ابزار critical و Noncritical .

 • برگزاري كلاسهاي آموزشي جهت رده هاي مختلف پرستاري با همكاري سوپر وايزر آموزش جهت ساير گروه هاي شاغل در مركز مانند  واحد هاي اداري ، آزمايشگاه ، تاسيسات ، خدمات ولنژ و . . . در زمينه راه هاي پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش 

 • آموزش و ارزيابي پرستاران رابط كنترل عفونت در رابطه با تكميل فرم گزارش دهي عفونتهاي بيمارستاني .

 • ارائه برنامه جهت انجام تزريقات ايمن  Safety injection در كميته كنترل عفونت و حاكميت باليني 

 • انجام اقدامات لازم در مواردي  مثل Needle stick ، گاز گرفتگي و . . . در كليه پرسنل بيمارستان

 •  . 

 سوپروايزر آموزش سلامت و رابط آموزشي

فاطمه سبـزه كار                                                           


 مدرك تحصيلي :

كارشناس پرستاري

دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري داخلي - جراحي

سابقه كار : 19 سال

 

سابقه فعاليت ها :

پرستار اورژانس، سرپرستار سوختگي، سرپرستار اورژانس، سوپروايزر باليني، دبير كميته اخلاق باليني، دبير كميته ترياژ و اورژانس، دبير كميته آموزش به بيمار و آموزش پرسنلي دفتر پرستاري، دبير كميته آموزش سلامت

 

تعداد بازدید: 1459
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبی-خیابان آیت الله طالقانی، بیمارستان امام رضا(ع)
تلفن:32222300-056      دورنگار:                کدپستی     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal