۱۳۹۷ چهارشنبه ۴ مهر
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
دوره های آموزشی
تاریخ به روزرسانی: 1397/05/18

تقويم دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان 1397

 

رديف

عنوان دوره

نوع دوره

نحوه برگزاري

مدت دوره

تاريخ برگزاري

ساعات برگزاري

مكان برگزاري

گروه هدف

مدرس دوره

واحد برگزار كننده

محتواي آموزشي

 

آزمون مراقبت هاي قبل و بعد از عمل جراحي

شغلي

حضوري

 

97/07/26

شروع ساعت 13

نمازخانه

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

پرستاري در بيماران تروما

آموزش مداوم

حضوري

4

97/07/19

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

اصول مراقبت از خود و بيمار

شغلي

حضوري

4

97/07/12

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

تفسير اجمالي سي تي اسكن ، راديوگرافي،ام آر آي

شغلي

حضوري

4

97/07/05

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - راديولوژي

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

آشنايي با ييوند اعضاء و فرآيند اهداء عضو

شغلي

حضوري

4

97/06/22

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

سلامت جسماني در نوجوانان و جوانان

شغلي

غير حضوري

8

97/06/20 97/09/20

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني- آزمونهاي الكترونيكي

كارشناسان سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس شبكه هاي تحت پوشش (پزشك، كليه كاردانها و كارشناسان بهداشت خانواده و بيماريها ، بهداشت روان ، بهداشت محيط و حرفه اي، پرستار، تغذيه، بهيار ، بهورز ، ماما، مراقبين سلامت )

 

معاونت بهداشتي

دانلود

 

نظارت و ارزشيابي آموزشي

شغلي

غير حضوري

6

1397/06/18 1397/06/25

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكي

مدير و مربيان آموزشگاههاي بهورزي- كارشناس و مسئولين بهورزي

 

معاونت بهداشتي

دانلود

 

ارائه ي حرفه اي

بهبود مديريت

غير حضوري

8

97/06/17 97/07/02

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني

مديران و كارشناسان ( فيلم روش ثبت نام در دوره هاي آموزشي در صفحه اول سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني ، قسمت آرشيو اخبار بارگزاري گرديده است) افراد متقاضي بايد در دوره هاي مورد نظر با توجه به رشته شغلي قبل از برگزاري دوره ثبت نام نمايند. )

 

معاونت توسعه

دانلود

 

دانستي هاي ازدواج مناسب در جوانان

شغلي

غير حضوري

8

97/06/11 97/09/11

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيكي منابع انساني - آزمونهاي الكترونيكي

كارشناسان سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس شبكه هاي تحت پوشش (پزشك، كليه كاردانها و كارشناسان بهداشت خانواده و بيماريها ، بهداشت روان ، بهداشت محيط و حرفه اي، پرستار، تغذيه، بهيار ، بهورز ، ماما، مراقبين سلامت )

 

معاونت بهداشتي

دانلود

 

روشها و فنون تدريس

شغلي

غير حضوري

8

1397/06/06 1397/06/14

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكي

مدير و مربيان آموزشگاههاي بهورزي- كارشناس و مسئولين بهورزي

 

معاونت بهداشتي

دانلود

 

روانشناسي يادگيري و آموزش

شغلي

غير حضوري

8

1397/06/04 1397/06/12

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكي

مدير و مربيان آموزشگاههاي بهورزي- كارشناس و مسئولين بهورزي

 

معاونت بهداشتي

دانلود

 

عملكردحرفه اي

بهبود مديريت

غير حضوري

12

97/06/03 97/06/24

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني

مديران و كارشناسان ( فيلم روش ثبت نام در دوره هاي آموزشي در صفحه اول سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني ، قسمت آرشيو اخبار بارگزاري گرديده است) افراد متقاضي بايد در دوره هاي مورد نظر با توجه به رشته شغلي قبل از برگزاري دوره ثبت نام نمايند. )

 

معاونت توسعه

دانلود

 

حقوق گيرنده خدمت

شغلي

حضوري

4

97/06/01

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

اعتبار سنجي بيمارستاني

مدون

حضوري

2.5

97/05/25

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

تكنولوژي آموزشي

شغلي

غير حضوري

8

1397/05/30 1397/06/27

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيكي منابع انساني- آزمونهاي الكترونيكي

مدير و مربيان آموزشگاههاي بهورزي- كارشناس و مسئولين بهورزي

 

معاونت بهداشتي

دانلود

 

مديريت كارآفريني

بهبود مديريت

غير حضوري

12

97/05/20 97/05/29

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني

مديران و كارشناسان ( فيلم روش ثبت نام در دوره هاي آموزشي در صفحه اول سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني ، قسمت آرشيو اخبار بارگزاري گرديده است) افراد متقاضي بايد در دوره هاي مورد نظر با توجه به رشته شغلي قبل از برگزاري دوره ثبت نام نمايند. )

 

معاونت توسعه

دانلود

 

محاسبات و تداخلات دارويي

شغلي

حضوري

4

97/05/18

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

مراقبت سلامت جوانان و نوجوانان ويژه غير پزشك

شغلي

غير حضوري

8

1397/05/17 1397/05/24

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيكي منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكي

كارشناسان سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس شبكه هاي تحت پوشش (پزشك، كليه كاردانها و كارشناسان بهداشت خانواده و بيماريها ، بهداشت روان ، بهداشت محيط و حرفه اي، پرستار، تغذيه، بهيار ، بهورز ، ماما، مراقبين سلامت )

 

مركز بهداشت شهرستان

دانلود

 

تفسير ABG

شغلي

حضوري

4

97/05/15

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

SEO مقدماتي

شغلي

غير حضوري

18

97/05/14

12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني

مسئولين سايتها

 

حوزه رياست

دانلود

18

مديريت درد

مدون

حضوري

1025

97/05/11

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري- اتاق عمل –فوريت ها

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

اورژانسهاي پيش بيمارستاني درسنامه جامع با رويكرد استدلال باليني جلد دوم (1)

شغلي

غير حضوري

25

97/04/27 97/05/07

12:00-14:00 12:00-14:00

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني

پرستار- فوريتها

 

معاونت درمان

دانلود

17

انتقال مصدوم

شغلي

حضوري

4

97/05/04

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

ويژه پرسنل اعزام

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

ارتباطات در مديريت

بهبود مديريت

غير حضوري

6

97/04/30 97/05/13

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني

مديران و كارشناسان ( فيلم روش ثبت نام در دوره هاي آموزشي در صفحه اول سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني ، قسمت آرشيو اخبار بارگزاري گرديده است) افراد متقاضي بايد در دوره هاي مورد نظر با توجه به رشته شغلي قبل از برگزاري دوره ثبت نام نمايند. )

 

معاونت توسعه

دانلود

16

تغيير وضعيت بيماران و فيزيوتراپي

 

حضوري

6

97/04/21

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

15

ترانسفوزيون خون

شغلي

حضوري

6

97/04/14

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پزشك-پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

14

كار با تجهيزات پزشكي ساكشن و نحوه كار با الكتروشوك

شغلي

حضوري

6

97/04/07

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

آزمون دارد

13

كنترل عفونت

شغلي

حضوري

8

97/03/30و

97/03/31

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پزشك - پرستار-هوشبري- اتاق عمل - ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

تربيت اسلامي تكيه بر قرآن كريم و احاديث

عمومي

حضوري

 

97/03/19

97//03/23

13:15-

15:00

 

شهيد رحيمي

كليه كاركنان

 

 

 

12

اخلاق حرفه اي

عمومي

حضوري

7

رمضان

13:00-14:00

نمازخانه

كليه كاركنان

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

11

انتوباسيون

مدون

حضوري

4

97/03/10

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري- اتاق عمل –فوريت ها

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

ü10

مراقبت از زخم

مدون

حضوري

5/4

97/02/26

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما –بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

ü9

كاهش كسورات بيمارستاني

 

حضوري

 

97/02/27

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما –بهيار-راديولوژي-آزمايشگاه--تغذيه-مدارك پزشكي-مددكار-فوريت پزشكي -منشي

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

ü8

مراقبت بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو

شغلي

حضوري

2

97/02/24

شروع 10:00 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما –بهيار-راديولوژي-آزمايشگاه--تغذيه-مدارك پزشكي-مددكار-فوريت پزشكي –و...

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

توجيهي بدو خدمت( فوق ديپلم و بالاتر)

توجيهي بدو خدمت

غير حضوري

60

97/02/24

12:00-14:00

الكترونيكي - پرتال دانشگاه

افرادي مجاز به شركت در آزمون مربوطه مي باشند كه در ديماه 96 در آزمون شركت نموده و موفق به كسب نمره قبولي نشده اند( هزينه آزمون مربوطه 20هزار تومان مي باشد)

 

معاونت توسعه

دانلود

 

توجيهي بدو خدمت( ديپلم)

توجيهي بدو خدمت

غير حضوري

60

97/02/24

12:00-14:00

الكترونيكي - پرتال دانشگاه

افرادي مجاز به شركت در آزمون مربوطه مي باشند كه در ديماه 96 در آزمون شركت نموده و موفق به كسب نمره قبولي نشده اند( هزينه آزمون مربوطه 20هزار تومان مي باشد)

 

معاونت توسعه

دانلود

7ü

مهارت ارتباط پرستار - بيمار(1)

مدون

حضوري

4

97/02/20

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات شهيد رحيمي

پرستاران

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

×

كار با تجهيزات پزشكي ساكشن و نحوه كار با الكتروشوك

شغلي

حضوري

6

97/02/13

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

آزمون دارد

6ü

CPR پيشرفته

شغلي

حضوري

6

97/02/06

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پزشك - پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما –بهيار--فوريت ها

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

ü5

تفسير گرافي ها

شغلي

حضوري

2

97/02/03

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پزشك - پرستار –بهيار - فوريت ها – اتاق عمل –بيهوشي-ماما

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

4ü

گزارش نويسي

شغلي

حضوري

6

97/01/30

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- بهيار-اتاق عمل - هوشبري

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

ü3

اهداي عضو

شغلي

حضوري

2

97/01/27

شروع 10 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما -بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

ü2

نوبت كاري (شيفت در چرخش)

شغلي

حضوري

2

97/01/20

شروع 10صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما –بهيار-راديولوژي-آزمايشگاه

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

ü1

پنج بيماري شايع در بيمارستان

شغلي

حضوري

6

97/01/23

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات بيمارستان

پزشك - دارو ساز- پرستار –بهيار - فوريت ها – اتاق عمل –بيهوشي-ماما و تكنسين دارويي -راديولوژي-آزمايشگاه-شنوايي سنج-تغذيه-مدارك پزشكي-بينايي سنجي-مددكار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

تكريم ارباب رجوع براي پرسنل

شغلي

حضوري

4

متاقبا اعلام خواهدشد

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما –بهيار-راديولوژي-آزمايشگاه-شنوايي سنج-تغذيه-مدارك پزشكي-بينايي سنجي-مددكار-فوريت

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

تكريم ارباب رجوع براي پرسنل

شغلي

حضوري

20

متاقبا اعلام خواهدشد

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

نيروهاي جديدالورود

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -    جهت شركت در دوره هاي آموزشي پس از هماهنگي با مسئول آن واحد ، براساس گروه هدف اعلام شده به رابط آموزش حوزه مربوطه مراجعه   فرمائيد .

2-    هرگونه تغيير در نحوه برگزاري دوره ها از طريق همين سايت اعلام خواهد شد .

3-    زمان برگزاري ساير دوره ها ي آموزشي از طريق همين سايت متعاقبا اعلام خواهد شد .

تعداد بازدید: 6309
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3.14 تعداد کل امتیازها:7
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبی-خیابان آیت الله طالقانی، بیمارستان امام رضا(ع)
تلفن:32222300-056      دورنگار:                کدپستی     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal