ديدار نوروزي رياست بيمارستان و مديران از بخشهاي بيمارستان امام رضا (ع)
ديدار نوروزي رياست بيمارستان و مديران از بخشهاي بيمارستان امام رضا (ع)"" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">

 

دوشنبه 30/12/95 ساعت5 عصر

آقاي دكتراحمدي رياست بيمارستان به همراه مدير داخلي آقاي البرزي و مدير امور اداري آقاي خونسرد و جمعي ديگر از همكاران و مسئولين بيمارستان  باحضورر در بخش هاي  باليني  و پاراكلينيك بيمارستان كه در سال تحويل فعال بودند در اولين ساعات سال 1396،عيد را به همكاراني كه سال تحويل را به خدمت رساني بيماران مشغول بودند تبريك گفتندو ضمن احوالپرسي بيماران بستري از نزديك روند خدمت رساني به بيماران در روز عيد را بررسي نمودند.همچنين به همكاراني كه سال تحويل در محل كار حضور داشتند به رسم يادبود عيدي تقديم نمودند.

 
منبع:
بيمارستان امام رضا(ع)
تعداد بازدید:
234
تاریخ:
1396/01/05
تاريخ چاپ:
۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر
Powered by DorsaPortal