دوره آموزشي انواع مواد ضدعفوني كننده ونحوه استفاده از آنها در بيمارستان امام رضا (ع) برگزار شد.
دوره آموزشي انواع مواد ضدعفوني كننده ونحوه استفاده از آنها در بيمارستان امام رضا (ع) برگزار شد."" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
دوره آموزشي انواع مواد ضدعفوني كننده ،خصوصيات ، نحوه انتخاب و استفاده آن با همكاري واحد كنترل عفونت بيمارستان چهارشنبه 93/07/02 از ساعت 8 الي 12در محل سالن اجتماعات بيمارستان امام رضا (ع) با حضور 120 نفر از همكاران گروههاي پرستاري ، پيراپزشكي و خدماتي بيمارستانهاي امام رضا (ع)- وليعصر(عج)-شهيد دكتر رحيمي- بو علي  و...برگزار گرديد.مدرسين اين دوره از واحد آموزشي شركت زيما طب و شركت رضا راد ارائه مطلب نمودند .از مهمترين موضوعات ارائه شده مي توان احتياجات استاندارد و اهميت بهداشت دست در كنترل عفونتهاي بيمارستاني و طرح اسپالدينگ و تطابق آن با تركيبات ضدعفوني كننده موجودرا برشمرد.
 
 
 
منبع:
بيمارستان امام رضا(ع)
تعداد بازدید:
78
تاریخ:
1393/07/03
تاريخ چاپ:
۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر
Powered by DorsaPortal