پيگيري به موقع و اورژانسي پزشكان و پرسنل بيمارستان امام رضا (ع) جهت مصدومين حادثه تصادف 93/07/06
پيگيري به موقع و اورژانسي پزشكان و پرسنل بيمارستان امام رضا (ع) جهت مصدومين حادثه تصادف 93/07/06"" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
به دنبال وقوع حادثه دلخراش 93/07/06 برخورد يك دستگاه خودروي پيكان با تعدادي از دانش آموزان و والدين آنها تعداد 10 نفر مصدوم حدود ساعت 7:15 صبح به اورژانس بيمارستان امام رضا (ع) منتقل شدند. از اين تعداد مصدوم 7 نفر دانش آموز و 3 نفر والدين آنها بودند.در اولين لحظات ورود اقدامات درماني سريعا شروع ومصدومين توسط متخصصين محترم طب اورژانس ، بيهوشي ، جراح مغز و اعصاب ويزيت شدند.معاونت محترم درمان دانشگاه ، رياست محترم بيمارستان و معاونت محترم بيمارستان بلافاصله در اورژانس بيمارستان حضور يافته و از نزديك بر روند انجام اقدامات درماني نظارت نمودند.در اين حادثه يك نفر از والدين در دقايق اوليه ورود به اورژانس تحت انجام اقدامات درماني و احيا قرار گرفت و متاسفانه فوت نمود . يك نفر از دانش آموزان به علت خونريزي وسيع مغزي به ICU منتقل شد و 8 نفر ديگر در اورژانس تحت نظر قرار گرفتند كه پس از انجام اقدامات درماني تكميلي مرخص خواهند شد.  
 
 
منبع:
بيمارستان امام رضا(ع)
تعداد بازدید:
655
تاریخ:
1393/07/06
تاريخ چاپ:
۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر
Powered by DorsaPortal