رضايتمندي بيماران و مراجعين بخش جراحي عمومي از حضور پرستار well come در بيمارستان امام رضا (ع)
رضايتمندي بيماران و مراجعين بخش جراحي عمومي از حضور پرستار well come در بيمارستان امام رضا (ع)"" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
به منظور آشنايي بيماران با بخش ، كاركنان ،نحوه دريافت خدمات و كاهش نگراني و اضطراب ناشي از ورود به محيط درماني طرح خوشامدگويي توسط پرستار از تاريخ 93/04/01 در بخش جراحي عمومي بيمارستان امام رضا (ع) آغاز شده است كه اجراي اين طرح رضايتمندي بيماران ومراجعين به اين بخش را به دنبال داشته است . پرستار خوشامدگو و يا well come  در بدو ورود بيمار به بخش اطلاعات اوليه وضروري را به بيمار وهمراه وي ارائه نموده و در رفع مشكلات به آنها ياري مي رساند.
 
 
منبع:
بيمارستان امام رضا(ع)
تعداد بازدید:
270
تاریخ:
1393/07/23
تاريخ چاپ:
۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر
Powered by DorsaPortal