تجلیل از همکاران واحد فیزیوتراپی بیمارستان به مناسبت گرامیداشت روز فیزیوتراپی

تجلیل از همکاران واحد فیزیوتراپی بیمارستان به مناسبت گرامیداشت روز فیزیوتراپی

مانور قطع جریان برق با فرا رسیدن سرویس دوره ای ترانس ورودی برق بیمارستان

مانور قطع جریان برق با فرا رسیدن سرویس دوره ای ترانس ورودی برق بیمارستان

بازدید از بیمارستان توسط نماینده محترم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس

بازدید از بیمارستان توسط نماینده محترم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس

خدمات