۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
دوره های آموزشی
تاریخ به روزرسانی: 1397/08/24

تقويم دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان 1397

 

رديف

عنوان دوره

نوع دوره

نحوه برگزاري

مدت دوره

تاريخ برگزاري

ساعات برگزاري

مكان برگزاري

گروه هدف

مدرس دوره

واحد برگزار كننده

محتواي آموزشي

 

مراقبت هاي پرستاري آنفلوآنزا

شغلي

حضوري

2 ساعت

29/8/97

8-10

سالن اجتماعات

پرستار ماما

صديقه صابري

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

كارگاه احياي قلبي ريوي پايه

آموزش مداوم

حضوري

5 امتياز

05/09/97

8-13

سالن مركز مهارت  بيمارستان

پرستار- اتاق عمل- هوشبري- فوريت

دكتر حامد حنيف

مليحه حسيني

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

جراحي هاي ديسك كمر و شكستگي هاي ستون فقرات و مراقبت هاي پرستاري

آموزش مداوم

حضوري

2 امتياز

08/09/97

8-11

سالن اجتماعات

كارشناس و كاردان پرستاري

دكتر حامد حنيف

مليحه حسيني

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

مراقبت و بازتواني از بيماران ضربه مغزي شديد و مراقبت هاي پرستاري

آموزش مداوم

حضوري

2 امتياز

15/09/97

8-11

سالن اجتماعات

كارشناس و كاردان پرستاري

دكتر حامد حنيف

عليرضا وطن دوست

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

انواع خونريزي هاي مغزي ومراقبت هاي پرستاري

آموزش مداوم

حضوري

2 امتياز

22/09/97

8-11

سالن اجتماعات

كارشناس و كاردان پرستاري

دكتر حامد حنيف

حسين جعفري

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

جراحي تومورهاي مغزي و مراقبت هاي پرستاري

آموزش مداوم

حضوري

2 امتياز

29/09/97

8-11

سالن اجتماعات

كارشناس و كاردان پرستاري

دكتر حامد حنيف

رسول سليماني مقدم

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

جراحي سينوس پاينوويدال و هموروئيد و مراقبت هاي پرستاري

 

آموزش مداوم

حضوري

2 امتياز

06/10/97

8-11

سالن اجتماعات

كارشناس و كاردان پرستاري

دكتر محمدرضا قاسميان

صديقه كياني

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

جراحي هرني نافي و اينگوائينال و مراقبت هاي پرستاري

 

آموزش مداوم

حضوري

2 امتياز

13/10/97

8-11

سالن اجتماعات

كارشناس و كاردان پرستاري

دكتر محمدرضا قاسميان

صديقه كياني

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

جراحي كله سيستكتومي و مراقبت هاي پرستاري

آموزش مداوم

حضوري

2 امتياز

20/10/97

8-11

سالن اجتماعات

كارشناس و كاردان پرستاري

دكتر سينارضايي

ابوالضل دره كي

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

جراحي آپاندكتومي و مراقبت هاي پرستاري

آموزش مداوم

حضوري

2 امتياز

27/10/97

8-11

سالن اجتماعات

كارشناس و كاردان پرستاري

دكتر سينا رضايي

ابوالضل دره كي

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

انواع شكستگي ها وعوارض آنها و مراقبت هاي پرستاري

آموزش مداوم

حضوري

2 امتياز

04/11/97

8-11

سالن اجتماعات

كارشناس و كاردان پرستاري

دكتر وحيد عباسپور

فريدون كرامتي نيا

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

جراحي شكشتگي هاي اندام فوقاني و مراقبت هاي پرستاري

آموزش مداوم

حضوري

2 امتياز

11/11/97

8-11

سالن اجتماعات

كارشناس و كاردان پرستاري

دكتر وحيد عباسپور

فريدون كرامتي نيا

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

جراحي شكستگي هاي اندام تحتاني و مراقبت هاي پرستاري

آموزش مداوم

حضوري

2 امتياز

18/11/97

8-11

سالن اجتماعات

كارشناس و كاردان پرستاري

دكتر وحيد عباسپور

فريدون كرامتي نيا

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

كنترل عفونت

شغلي

حضوري

6

97/08/05

8 صبح

سالن شهيد رحيمي

پرستار -اتاق عمل-هوشبري -ماما

 

معاونت درمان

 

 

تفسير نوار قلب

شغلي

حضوري

4

97/08/03

8:30

سالن اجتماعات

پرستار -اتاق عمل-هوشبري -ماما -بهيارفوريت ها

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

سلامت جسماني در نوجوانان و جوانان

شغلي

غير حضوري

8

97/06/20 97/09/20

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني- آزمونهاي الكترونيكي

كارشناسان سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس شبكه هاي تحت پوشش (پزشك، كليه كاردانها و كارشناسان بهداشت خانواده و بيماريها ، بهداشت روان ، بهداشت محيط و حرفه اي، پرستار، تغذيه، بهيار ، بهورز ، ماما، مراقبين سلامت )

 

معاونت بهداشتي

دانلود

 

دانستي هاي ازدواج مناسب در جوانان

شغلي

غير حضوري

8

97/06/11 97/09/11

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيكي منابع انساني - آزمونهاي الكترونيكي

كارشناسان سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس شبكه هاي تحت پوشش (پزشك، كليه كاردانها و كارشناسان بهداشت خانواده و بيماريها ، بهداشت روان ، بهداشت محيط و حرفه اي، پرستار، تغذيه، بهيار ، بهورز ، ماما، مراقبين سلامت )

 

معاونت بهداشتي

دانلود

 

بهره وري منابع انساني

شغلي

غير حضوري

14

1397/10/17 1397/10/29

12:00-14:00 12:00-14:00

سامانه خدمان الكترونيك منابع انساني- آزمونهاي الكترونيكي

كارشناسان ستاد دانشگاه و كارگزين و امور اداري واحدهاي تابعه

 

معاونت توسعه

دانلود

 

محيط و مديريت محيط

بهبود مديريت

غير حضوري

6

1397/09/25 1397/10/08

12:00-14:00 12:00-14:00

سامانه خدمان الكترونيك منابع انساني- آزمونهاي الكترونيكي

مديران و كارشناسان

 

معاونت توسعه

دانلود

 

مديريت تغيير و تكامل سازماني

بهبود مديريت

غير حضوري

8

1397/09/17 1397/10/01

12:00-14:00 12:00-14:00

سامانه خدمان الكترونيك منابع انساني- آزمونهاي الكترونيكي

مديران و كارشناسان

 

معاونت توسعه

دانلود

 

تكنيكهاي انجام سي تي اسكن و MRI

شغلي

غير حضوري

6

1397/08/29 1397/09/14

12:00-14:00 12:00-14:00

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني- آزمونهاي الكترونيكي

كاردان و كارشناس راديولوژي

 

بيمارستان وليعصر(عج)

دانلود

 

رضايت از زندگي

عمومي

غير حضوري

8

1397/08/26 1397/09/10

12:00-14:00 12:00-14:00

سامانه خدمان الكترونيك منابع انساني- آزمونهاي الكترونيكي

كليه كاركنان

 

معاونت توسعه مديريت و منابع

دانلود

 

نظام بهسازي منابع انساني

شغلي

حضوري

8

1397/08/19 139709/05

12:00-14:00

سامانه خدمان الكترونيك منابع انساني- آزمونهاي الكترونيكي

كارشناسان ستاد دانشگاه و كارگزين و امور اداري واحدهاي تابعه

 

معاونت توسعه مديريت و منابع

دانلود

 

نگرشهاي شغلي و رفتاري

بهبود مديريت

غير حضوري

4

1397/08/12 1397/08/23

12:00-14:00 12:00-14:00

سامانه خدمان الكترونيك منابع انساني- آزمونهاي الكترونيكي

مديران و كارشناسان

 

معاونت توسعه مديريت و منابع

دانلود

 

پدافند غير عامل، آشنايي با اصول و ملاحظات

عمومي

غير حضوري

6

1397/08/09 1397/08/21

12:00-14:00 12:00-14:00

سامانه خدمات الكترونيكي منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكي

كليه كاركنان

 

معاونت درمان

دانلود

 

مديريت ارجاع نمونه در آزمايشگاه پزشكي

شغلي

غير حضوري

8

1397/07/30 1397/08/14

12:00-14:00 12:00-14:00

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكي

كاردان و كارشناس آزمايشگاه

 

معاونت درمان

دانلود

 

ارزيابي ودرمان اختلالات سلامت روان

شغلي

غير حضوري

12

1397/07/28 1397/08/22

12:00-14:00 12:00-14:00

سامانه خدمات الكترونيكي منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكي

پزشك-روانشناسان

 

مركز بهداشت شهرستان

دانلود

 

نقش سرمايه اجتماعي در سازمان

بهبود مديريت

غير حضوري

12

1397/07/24 1397/08/01

12:00-14:00 12:00-14:00

سامانه خدمان الكترونيك منابع انساني- آزمونهاي الكترونيكي

مديران و كارشناسان

 

معاونت توسعه

دانلود

 

انقلاب اسلامي و نسبت آن با عاشوراي حسيني

عمومي

غير حضوري

4

1397/07/18 1397/07/29

12:00-14:00 12:00-14:00

سامانه خدمان الكترونيك منابع انساني- آزمونهاي الكترونيكي

كليه كاركنان

 

معاونت توسعه

دانلود

 

آشنايي با سامانه سيب (پزشك و ماما)

شغلي

غير حضوري

6

1397/07/10 1397/08/13

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكي

پزشك و ماما

 

معاونت بهداشتي

دانلود

 

آشنايي با سامانه سيب

شغلي

غير حضوري

6

1397/07/07 1397/08/05

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكي

كاردان و كارشناس بهداشت خانواده، بهداشت محيط و حرفه اي، بيماريها، پرستار، بهيار، مراقبين سلامت و بهورزان، كارشناسان حوزه ستادي، مديران و مربيان مراكز آموزش بهورزي

 

معاونت بهداشتي

دانلود

 

آزمون مراقبت هاي قبل و بعد از عمل جراحي

شغلي

حضوري

 

 

شروع ساعت 13

نمازخانه

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

اصول كاربردي و نگهداري پيشگيرانه دستگاههاي راديولوژي

شغلي

حضوري

2

26/7/97

شروع 12 ظهر

سالن اجتماعات ام آر آي

راديولوژي

زرين قلم

بيمارستان امام رضا(ع)

 

28

كار با تجهيزات پزشكي كاربا دستگاه ونتيلاتور

شغلي

حضوري

4

97/07/26

شروع 8:30 صبح

سالن مهارتها

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما – بهيار بخش هاي ويژه

 

بيمارستان امام رضا(ع)

آزمون دارد

27

پرستاري در بيماران تروما

آموزش مداوم

حضوري

4

97/07/19

97/07/18

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

اصول مراقبت از خود و بيمار

شغلي

حضوري

4

 

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

26

تفسير اجمالي سي تي اسكن ، راديوگرافي،ام آر آي

شغلي

حضوري

4

97/07/05

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - راديولوژي

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

25

آشنايي با ييوند اعضاء و فرآيند اهداء عضو

شغلي

حضوري

4

97/06/22

شروع 7:30 صبح

سالن شهيدرحيمي

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما -بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

24

آشنايي با سيستم HIS

شغلي

حضوري

4

97/06/15

شروع 7:30 صبح

سالن جلسات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - راديولوژي

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

23

تكريم ارباب رجوع براي پرسنل

شغلي

حضوري

12

97/06/05

97/06/06

شروع 7:30 صبح

سالن كتابخانه دانشگاه

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما –بهيار-راديولوژي-آزمايشگاه-شنوايي سنج-تغذيه-مدارك پزشكي-بينايي سنجي-مددكار-فوريت

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

نظارت و ارزشيابي آموزشي

شغلي

غير حضوري

6

1397/06/18 1397/06/25

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكي

مدير و مربيان آموزشگاههاي بهورزي- كارشناس و مسئولين بهورزي

 

معاونت بهداشتي

دانلود

 

ارائه ي حرفه اي

بهبود مديريت

غير حضوري

8

97/06/17 97/07/02

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني

مديران و كارشناسان ( فيلم روش ثبت نام در دوره هاي آموزشي در صفحه اول سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني ، قسمت آرشيو اخبار بارگزاري گرديده است) افراد متقاضي بايد در دوره هاي مورد نظر با توجه به رشته شغلي قبل از برگزاري دوره ثبت نام نمايند. )

 

معاونت توسعه

دانلود

 

روشها و فنون تدريس

شغلي

غير حضوري

8

1397/06/06 1397/06/14

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكي

مدير و مربيان آموزشگاههاي بهورزي- كارشناس و مسئولين بهورزي

 

معاونت بهداشتي

دانلود

 

روانشناسي يادگيري و آموزش

شغلي

غير حضوري

8

1397/06/04 1397/06/12

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكي

مدير و مربيان آموزشگاههاي بهورزي- كارشناس و مسئولين بهورزي

 

معاونت بهداشتي

دانلود

 

عملكردحرفه اي

بهبود مديريت

غير حضوري

12

97/06/03 97/06/24

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني

مديران و كارشناسان ( فيلم روش ثبت نام در دوره هاي آموزشي در صفحه اول سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني ، قسمت آرشيو اخبار بارگزاري گرديده است) افراد متقاضي بايد در دوره هاي مورد نظر با توجه به رشته شغلي قبل از برگزاري دوره ثبت نام نمايند. )

 

معاونت توسعه

دانلود

22

حقوق گيرنده خدمت

شغلي

حضوري

4

97/06/01

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

21

اعتبار سنجي بيمارستاني

مدون

حضوري

2.5

97/05/25

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

تكنولوژي آموزشي

شغلي

غير حضوري

8

1397/05/30 1397/06/27

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيكي منابع انساني- آزمونهاي الكترونيكي

مدير و مربيان آموزشگاههاي بهورزي- كارشناس و مسئولين بهورزي

 

معاونت بهداشتي

دانلود

 

مديريت كارآفريني

بهبود مديريت

غير حضوري

12

97/05/20 97/05/29

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني

مديران و كارشناسان ( فيلم روش ثبت نام در دوره هاي آموزشي در صفحه اول سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني ، قسمت آرشيو اخبار بارگزاري گرديده است) افراد متقاضي بايد در دوره هاي مورد نظر با توجه به رشته شغلي قبل از برگزاري دوره ثبت نام نمايند. )

 

معاونت توسعه

دانلود

20

محاسبات و تداخلات دارويي

شغلي

حضوري

4

97/05/18

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

مراقبت سلامت جوانان و نوجوانان ويژه غير پزشك

شغلي

غير حضوري

8

1397/05/17 1397/05/24

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيكي منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكي

كارشناسان سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس شبكه هاي تحت پوشش (پزشك، كليه كاردانها و كارشناسان بهداشت خانواده و بيماريها ، بهداشت روان ، بهداشت محيط و حرفه اي، پرستار، تغذيه، بهيار ، بهورز ، ماما، مراقبين سلامت )

 

مركز بهداشت شهرستان

دانلود

19

تفسير ABG

شغلي

حضوري

4

97/05/15

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

SEO مقدماتي

شغلي

غير حضوري

18

97/05/14

12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني

مسئولين سايتها

 

حوزه رياست

دانلود

18

مديريت درد

مدون

حضوري

1025

97/05/11

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري- اتاق عمل –فوريت ها

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

اورژانسهاي پيش بيمارستاني درسنامه جامع با رويكرد استدلال باليني جلد دوم (1)

شغلي

غير حضوري

25

97/04/27 97/05/07

12:00-14:00 12:00-14:00

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني

پرستار- فوريتها

 

معاونت درمان

دانلود

17

انتقال مصدوم

شغلي

حضوري

4

97/05/04

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

ويژه پرسنل اعزام

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

ارتباطات در مديريت

بهبود مديريت

غير حضوري

6

97/04/30 97/05/13

12:00-13:30 12:00-13:30

سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني

مديران و كارشناسان ( فيلم روش ثبت نام در دوره هاي آموزشي در صفحه اول سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني ، قسمت آرشيو اخبار بارگزاري گرديده است) افراد متقاضي بايد در دوره هاي مورد نظر با توجه به رشته شغلي قبل از برگزاري دوره ثبت نام نمايند. )

 

معاونت توسعه

دانلود

16

تغيير وضعيت بيماران و فيزيوتراپي

 

حضوري

6

97/04/21

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

15

ترانسفوزيون خون

شغلي

حضوري

6

97/04/14

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پزشك-پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

14

كار با تجهيزات پزشكي ساكشن و نحوه كار با الكتروشوك

شغلي

حضوري

6

97/04/07

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

آزمون دارد

13

كنترل عفونت

شغلي

حضوري

8

97/03/30و

97/03/31

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پزشك - پرستار-هوشبري- اتاق عمل - ماما - بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

تربيت اسلامي تكيه بر قرآن كريم و احاديث

عمومي

حضوري

 

97/03/19

97//03/23

13:15-

15:00

 

شهيد رحيمي

كليه كاركنان

 

 

 

12

اخلاق اداري

عمومي

حضوري

7

رمضان

13:00-14:00

نمازخانه

كليه كاركنان

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

11

انتوباسيون

مدون

حضوري

4

97/03/10

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري- اتاق عمل –فوريت ها

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

ü10

كاهش كسورات بيمارستاني

 

حضوري

 

97/02/27

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما –بهيار-راديولوژي-آزمايشگاه--تغذيه-مدارك پزشكي-مددكار-فوريت پزشكي -منشي

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

ü9

مراقبت از زخم

مدون

حضوري

5/4

97/02/26

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما –بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

ü8

مراقبت بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو

شغلي

حضوري

2

97/02/24

شروع 10:00 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما –بهيار-راديولوژي-آزمايشگاه--تغذيه-مدارك پزشكي-مددكار-فوريت پزشكي –و...

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

توجيهي بدو خدمت( فوق ديپلم و بالاتر)

توجيهي بدو خدمت

غير حضوري

60

97/02/24

12:00-14:00

الكترونيكي - پرتال دانشگاه

افرادي مجاز به شركت در آزمون مربوطه مي باشند كه در ديماه 96 در آزمون شركت نموده و موفق به كسب نمره قبولي نشده اند( هزينه آزمون مربوطه 20هزار تومان مي باشد)

 

معاونت توسعه

دانلود

 

توجيهي بدو خدمت( ديپلم)

توجيهي بدو خدمت

غير حضوري

60

97/02/24

12:00-14:00

الكترونيكي - پرتال دانشگاه

افرادي مجاز به شركت در آزمون مربوطه مي باشند كه در ديماه 96 در آزمون شركت نموده و موفق به كسب نمره قبولي نشده اند( هزينه آزمون مربوطه 20هزار تومان مي باشد)

 

معاونت توسعه

دانلود

7ü

مهارت ارتباط پرستار - بيمار(1)

مدون

حضوري

4

97/02/20

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات شهيد رحيمي

پرستاران

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

6ü

CPR پيشرفته

شغلي

حضوري

6

97/02/06

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پزشك - پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما –بهيار--فوريت ها

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

ü5

تفسير گرافي ها

شغلي

حضوري

2

97/02/03

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پزشك - پرستار –بهيار - فوريت ها – اتاق عمل –بيهوشي-ماما

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

4ü

گزارش نويسي

شغلي

حضوري

6

97/01/30

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- بهيار-اتاق عمل - هوشبري

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

ü3

اهداي عضو

شغلي

حضوري

2

97/01/27

شروع 10 صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما -بهيار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

ü2

نوبت كاري (شيفت در چرخش)

شغلي

حضوري

2

97/01/20

شروع 10صبح

سالن اجتماعات

پرستار- هوشبري – اتاق عمل – ماما –بهيار-راديولوژي-آزمايشگاه

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

ü1

پنج بيماري شايع در بيمارستان

شغلي

حضوري

6

97/01/23

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات بيمارستان

پزشك - دارو ساز- پرستار –بهيار - فوريت ها – اتاق عمل –بيهوشي-ماما و تكنسين دارويي -راديولوژي-آزمايشگاه-شنوايي سنج-تغذيه-مدارك پزشكي-بينايي سنجي-مددكار

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكريم ارباب رجوع براي پرسنل

شغلي

حضوري

20

متاقبا اعلام خواهدشد

شروع 7:30 صبح

سالن اجتماعات

نيروهاي جديدالورود

 

بيمارستان امام رضا(ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -    جهت شركت در دوره هاي آموزشي پس از هماهنگي با مسئول آن واحد ، براساس گروه هدف اعلام شده به رابط آموزش حوزه مربوطه مراجعه   فرمائيد .

2-    هرگونه تغيير در نحوه برگزاري دوره ها از طريق همين سايت اعلام خواهد شد .

3-    زمان برگزاري ساير دوره ها ي آموزشي از طريق همين سايت متعاقبا اعلام خواهد شد .

تعداد بازدید: 7609
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3.14 تعداد کل امتیازها:7

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات    
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبی-خیابان آیت الله طالقانی، بیمارستان امام رضا(ع)
تلفن:32222300-056      دورنگار:                کدپستی     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal