بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند
کارگاه عملیات احیاء پایه برای همکاران غیر بالینی برگزار می شود.

به گفته رابط آموزش کارکنان و سوپر وایزر آمورشی بیمارستان امام رضا (ع)  کارگاه یک روزه عملیات احیاء پایه برای پرسنل غیر بالینی بیمارستان امام رضا (ع) در محل سالن اجتماعات بیمارستان برگزار می گردد.

زمان: چهار شنبه مورخ1395/07/07 ساعت 7:30 الی13

تکرار: پنج شنبه مورخ1395/07/08 ساعت 7:30 الی13

مدرسین:خانم دکتر خاتمیان متخصص طب اورژانس

آقای دکتر بنی اسدی متخصص طب اورژانس

آقای آفتابی کارشناس فوریت ها

خانم سبزه کار کارشناس پرستاری و سرپرستار اورژانس

منبع:
بیمارستان امام رضا(ع)
تعداد بازدید:
96
تاریخ:
1395/07/05
Powered by DorsaPortal